Volumieke massa hout

Steigerhoutbestel.nl: Home / Volumieke massa hout

De volumieke massa van een houtsoort is een zeer belangrijk kenmerk. Menigmaal is in diverse mechanische en andere eigenschappen een relatie te leggen met de volumieke massa. De volumieke massa is het houtgewicht per volume-eenheid, en kan uitgedrukt worden in kilogram per kubieke meter. Het is sterk onderhevig aan de temperatuur en het vochtgehalte. Het gehalte aan celwand is direct gerelateerd aan het gewicht van het hout.

Om houtsoorten qua volumieke massa goed onderling te kunnen vergelijken, dienen de vochtgehaltes in het hout dezelfde waarde te hebben. Indien bijvoorbeeld het vochtgehalte hoger wordt in het hout, kan niet alleen de massa toenemen maar ook het volume. Belangrijk is dus dat men weet bij welk vochtgehalte de volumieke massa is opgegeven. Indien bij een houtsoort één getal wordt opgegeven, stelt dat de gemiddelde waarde voor. Sommige houtsoorten zijn zeer licht, bijvoorbeeld balsa heeft een volumieke massa van circa 200 kilogram per kubieke meter bij 15% vochtgehalte. Daarentegen heeft bij datzelfde vochtgehalte het zeer zware pokhout een volumieke massa van circa 1250 kilogram per kubieke meter en zal daardoor zinken in water.

*Bron: Wikipedia